Kinderen betrekken

Kinderen begrijpen meer dan wij denken. Toch vinden wij volwassenen het lastig om over de dood te praten met kinderen.
Kinderen hebben vaak nog nooit met de dood en verlies te maken gehad.

Maak de dood bespreekbaar bij kinderen.

Op welke manier je dat het beste kunt doen, verschilt per leeftijd. Bij ieder kind is het belangrijk dat je eerlijk en duidelijk bent. Als je een kind vertelt dat iemand is gaan slapen en niet meer wakker wordt, zal het kind niet meer durven te gaan slapen.

Schuw de woorden dood en verlies niet, die mag en kan je best gebruiken. Leg in begrijpelijke taal uit, passend bij de leeftijd, wat de dood inhoudt. Je kunt ook handvatten erbij gebruiken, zoals een boekje of een film.  Vraag aan kinderen of ze iets willen weten of dat ze zich iets afvragen.

Door de dood bespreekbaar te maken en te houden, krijgen ze een beter beeld over wat de dood inhoudt. Het bespreekbaar maken kun je ook doen zonder dat er een overlijden heeft plaatsgevonden. Rouwtaak 0, noemen we dat in vaktaal. De kinderen vertrouwd maken met de dood.

Het is wenselijk om kinderen te betrekken bij een uitvaart. Leg van tevoren uit wat een uitvaart inhoudt en wat ze ongeveer kunnen verwachten zodat ze minder schrikken van de verdrietige sfeer.

Je kunt kinderen vragen  of ze iets willen doen, en zo ja, wat ze willen doen tijdens de uitvaart. Leg uit wat er kan en mag.

Betrek het kind maar forceer niks. Niks moet, en (bijna) alles mag.

Kinderen kunnen een tekening maken, voor op of in de kist. Misschien willen ze een knuffel meegeven in de kist, of een verhaal of gedicht schrijven, en eventueel  voordragen tijdens de uitvaart.  Het beschilderen van de kist is ook een voorbeeld die je regelmatig tegenkomt.

Een kaarsje aansteken tijdens de uitvaart,  of  bloemen laten uitdelen aan de aanwezigen. Allemaal voorbeelden die je kunt doen om kinderen te betrekken en een rol te laten spelen  bij de uitvaart. Hierdoor help je de kinderen een stukje in hun rouwproces. 

Samen kunnen we bespreken welke rol de kinderen voor  en tijdens de uitvaart kunnen vervullen.

Ik ben 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar